پست‌های برچسب خورده "مدرسه"

افتتاحیه شیر مدارس شهرستان گلپایگان

در تاریخ ۷ دی ماه افتتاحیه شیر مدارس با حضور مسئولین شهرستان گلپایگان و مسئولین و مدیران شرکت پگاه گلپایگان در یکی از مدارس شهرستان (شهید خرمی) برگزار گردید. در این مراسم ابتدا ریاست آموزش و پروش شهرستان گلپایگان با
بیشتر بخوانید