پست‌های برچسب خورده "بازدید"

بازدید دانش آموزی

با توجه به اهداف کلان صنایع شیر ایران در زمینه فرهنگسازی مصرف لبنیات تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی شهرستان گلپایگان از شرکت بازدید نمودند، در این بازدیدها علاوه بر پذیرایی دانش آموزان با محصولات تولید شده با
بیشتر بخوانید

بازدید دانشجویان صنایع غذایی استان اصفهان

به مناسبت روز ۱۶ آذر (روز دانشجو) تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان صنایع غذایی استان اصفهان به همراه اساتید خود از شرکت پگاه گلپایگان بازدید نمودند، در این برنامه ها علاوه بر ارائه توضیحات توسط کارشناسان شرکت، از دانشجویان با

بیشتر بخوانید