پست‌های برچسب خورده "انسان‌دوستانه"

اهدای خون توسط همکاران پگاه گلپایگان

با همکاری سازمان انتقال خون و شرکت پگاه گلپایگان در محل شرکت توسط تعداد ۴۰ نفر از همکاران شرکت پگاه گلپایگان خون اهدا گردید. jQuery(window).load(function() { jQuery("#slider_267496").flexslider({ directionalNav: false, controlNav: false, smoothHeight: true, start: function() { jQuery("#slider_267496").removeClass("flex-loading"); } }); });
بیشتر بخوانید