پنیر پرورده چدار

نظر شما در مورد این محصول چیست؟

+1+2+3+4+5 (3 ? - 4٫00 / 5)
توضیحات محصول

پنير پرورده چدار

در تولید این پنیر پـس از دریافت شیـر و استـاندارد سازی میـزان چـربی و پروتیین آن استارتر و مایه پنیـر به شیـر اضافه می شود تا مراحل تشکیـل دلمه صورت پذیرد. سپس دلمه حاصل شده بـرش داده شـده ومرحله پخـت آن بـا استفاده از آب جـوش صـورت میگیرد. پـس از آبگیـری لخته و کنترل مشخصات شیمیایـی آن مرحله پرس گذاری انجام می شود و در نهایـت پنیر حاصله با است استفاده از نمکهای امولسیفایر فراوری میگردد . میزان ماده خشک ایـن پنیر حدود ۵٠ درصد و میـزان چـربی آن حدود ۲۵ درصـد می باشد. این پنیر در تولید انواع ساندویج های سرد و گرم و لازانیا پیتـزا و همچنین به عنوان پنیر صبحانه مورد است استفاده قرار میگیرد.

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم۵۴.۵
کالری در سهم معادل ۲۰۰ گرم ۱۰۹
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم۲۲.۵
کالری حاصل از چربی در ۲۰۰ گرم۴۵
ارزش روزانه DV٪ در هر سهممقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل7.52.5 g
اسید چرب اشباع161.6 g
اسید چرب ترانس00.1 g
پروتیین123.2 g
کربوهیدرات3.54.65 g
قند3.54.65 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم440 mg
انواع بسته بندی

موجود نیست.