پنیر کشکوال

نظر شما در مورد این محصول چیست؟

+1+2+3+4+5 (3 ? - 5٫00 / 5)
توضیحات محصول

پنیر کشکوال

پنیر کشکاوال از دسته پنیرهای نیمه سخت و زرد رنگ بوده کـه در کشورهـای مختلف جهـان از جمله ایتالیا، بلغارستان جمـهوری مقدونیه، عـربستان، رومانی و ترکیه بـا نامهـای متفاوت و به مقدار زیاد از شیر گاو یا گوسفند تولید میگردد این پنیر برای تهیه انواع غذاها از جمله پیتزا انواع اسنک ها و انواع ساندویچ های سـرد کاربرد دارد و در مناطق مختلف از جمله درمنطقه بالکان به عنوان پنیر صبحانه مصرف می شود.

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۴.۵
کالری در سهم معادل ۲۰۰ گرم  ۱۰۹
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم ۲۲.۵
کالری حاصل از چربی در ۲۰۰ گرم ۴۵
ارزش روزانه DV٪ در هر سهم مقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل 7.5 2.5 g
اسید چرب اشباع 16 1.6 g
اسید چرب ترانس 0 0.1 g
پروتیین 12 3.2 g
کربوهیدرات 3.5 4.65 g
قند 3.5 4.65 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم 4 40 mg
انواع بسته بندی