پنیر کشکوال

نظر شما در مورد این محصول چیست؟

+1+2+3+4+5 (3 ? - 5٫00 / 5)
توضیحات محصول

پنیر کشکوال

پنیر کشکاوال از دسته پنیرهای نیمه سخت و زرد رنگ بوده کـه در کشورهـای مختلف جهـان از جمله ایتالیا، بلغارستان جمـهوری مقدونیه، عـربستان، رومانی و ترکیه بـا نامهـای متفاوت و به مقدار زیاد از شیر گاو یا گوسفند تولید میگردد این پنیر برای تهیه انواع غذاها از جمله پیتزا انواع اسنک ها و انواع ساندویچ های سـرد کاربرد دارد و در مناطق مختلف از جمله درمنطقه بالکان به عنوان پنیر صبحانه مصرف می شود.

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم۵۴.۵
کالری در سهم معادل ۲۰۰ گرم ۱۰۹
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم۲۲.۵
کالری حاصل از چربی در ۲۰۰ گرم۴۵
ارزش روزانه DV٪ در هر سهممقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل7.52.5 g
اسید چرب اشباع161.6 g
اسید چرب ترانس00.1 g
پروتیین123.2 g
کربوهیدرات3.54.65 g
قند3.54.65 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم440 mg
انواع بسته بندی