پنير اعلا

نظر شما در مورد این محصول چیست؟

+1+2+3+4+5 (2 ? - 5٫00 / 5)
توضیحات محصول

پنير اعلا

پنیر اعلا به دلیل در بر داشتن پروتیین و چربی بالاتر نسبت به سایر پنیرها، منبع مناسبی برای تامین انرژی بدن و کالری به خصوص برای ورزشکاران، کودکان و جوانان و همچنین زنان باردار می‌باشد.

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم260
کالری در سهم معادل 28 گرم 73.8
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم180
کالری حاصل از چربی در 28 گرم50.4
ارزش روزانه DV٪ در هر سهممقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل920 g
اسید چرب اشباع2014.5 g
اسید چرب ترانس00 g
پروتیین916 g
کربوهیدرات04 g
قند04 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم151320 mg
انواع بسته بندی
نوع محصولواحددرصد چربیوزن (KG)زمان ماندگارینوع بسته‌بندی (واحد)نوع بسته‌بندی (پک)تعداد در هر پکوزن خالص (پک / کیلوگرم)
پنیر یواف لیوانی 300 گرمیلیوان200.3۲ ماهلیوانپاکت247.2
پنیر یواف لیوانی 350 گرمیلیوان200.35۲ ماهلیوانپاکت248.4
پنیر یواف لیوانی 400 گرمیلیوان200.4۲ ماهلیوانپاکت249.6
پنیر یواف لیوانی 450 گرمیلیوان200.45۲ ماهلیوانپاکت2410.8