مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگ نخست » شرکت شیر پگاه گلپایگان » مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مزایده‌ها و مناقصه‌ها

به بخش مزایده‌ها و مناقصه‌ها خوش آمدید! اطلاعات مربوط به به شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان را در این قسمت پیدا کنید. تاریخ مناقصات مشخص است ولی جهت آرشیو موارد گذشته نیز آورده شده است.

آگهی مناقصه عمومی خریددرب لیوان پنیر(لید) شماره 11-97

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد نسبت به خرید درب لیوان پنیر(لید)مورد نیاز خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید.لذا تولیدکنندگان(حقیقی و حقوقی)وشرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/07/1397 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف شماره 10-97

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد نسبت به خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف مورد نیاز خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید.لذا تولیدکنندگان(حقیقی و حقوقی)وشرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/07/1397 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید بطری دوغ 2 لیتری شماره 09-97

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد نسبت به خرید بطری دوغ 2 لیتری مورد نیاز خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید.لذا تولیدکنندگان(حقیقی و حقوقی)وشرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/07/1397 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید، دبه 2 کیلویی و دبه خمره‌ای شماره 08-97

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد نسبت به خرید دبه 2.2کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ ، دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ و دبه 2 کیلویی بصورت لیبل شیرینگ مورد نياز خود برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط اقدام نماید. لذا توليدكنندگان(حقیقی و حقوقی)وشركتهاي معتبري كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 07/07/1397 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید کارتن شماره 07-97

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد نسبت به خرید کارتن های مورد نياز خود برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط اقدام نماید.لذا توليدكنندگان(حقیقی و حقوقی)وشركتهاي معتبري كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 07/07/1397 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی پیمانکار نیروی انسانی (خدمات عمومی و تولید) شماره 06-97

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط اقدام نماید. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 07/07/1397 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید ظروف IML شماره 02-97

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد ظروف IML مورد نیاز خود برای یک سال آینده از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولیدکنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکت‌ها معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می‌توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1397/02/20به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (پلیت) 5 تن شماره 13-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد یک دستگاه مبدل حرارتی (پلیت) 5 تن از طریق تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می‌توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1396/12/17به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پرکن دو لاین دبه و سطل، دو مخزنه شماره 12-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید یک دستگاه پر کن دولاین دبه و سطل ، دو مخزنه را از طریق تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/10/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید درب لیوان پنیر(لید) شماره 10-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد درب لیوان پنیر (لید) مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/07/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف شماره 09-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/07/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید بطری دوغ 2 لیتری شماره 08-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد بطری دوغ 2 لیتری مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان (حقیقی و حقوقی) و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/07/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز شماره 07-96

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد کارتن های مورد نياز خود را برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط خريداري نمايد، لذا توليد كنندگان (حقیقی و حقوقی) و شركتهاي معتبري كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 11/06/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید دبه و دبه خمره ای شماره 06-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد دبه 2.2کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ و دبه 2 کیلویی دسته سیمی یا پلاستیکی بصورت لیبل شیرینگ و یا برچسب خورده مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان حقیقی و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/06/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی پیمانکار نیروی انسانی شماره 05-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید، لذا کلیه افراد اعم ازحقیقی و حقوقی می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/06/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی خرید و سرو غذای کارکنان شماره 04-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد خرید و سرو دو وعده غذای کارکنان خود را (ناهار- شام ) برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به افراد واجد شرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید لذا داوطلبان میتوانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/05/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مزایده فروش درب و پنجره دو جداره و آهن و استیل ضایعاتی شماره 02-96

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد حدود 150 کیلوگرم درب و پنجره دو جداره و حدود 5.000 کیلوگرم استیل ضایعاتی و حدود 4.000 کیلوگرم آهن ضایعاتی خود را از طریق مزایده و بر اساس برگ شرایط بفروش برساند . لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 08/03/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومي شماره 02-96 – خرید ظروف IML

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد ظروف iml (سطل ماست 2.2 کیلوگرم ، سطل ماست 1400 گرمی سرشیردار ، ظروف iml 200 گرمی ، 400 گرمی و 800 گرمی) مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط خریداری نماید. لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 13/02/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومي شماره 01-96 – خرید بطری دوغ 1.5 لیتری و 2.5 لیتری خمره ای و 3.5 لیتری مات

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد ظروف یکبار مصرف دوغ مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید. لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/01/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 12-95 – خرید و اجرای آسانسور

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید و اجرای آسانسور خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت درتجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/12/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهي تجدید مزایده عمومی شماره 03-95 – فروش خودرو

شركت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387 با قیمت پایه 270.000.000 ریال و یک دستگاه خودرو مزدا آمبولانس مدل 1376 با قیمت پایه 100.000.000 ریال را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم می توانند جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان كارگر شركت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاكتهای لاك و مهر شده حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/12/1395 به دبیرخانه شركت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد یک دستگاه آمبولانس مورد نیاز خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی خریداری نماید لذا شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 05/12/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد یک دستگاه آمبولانس مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مزایده عمومی شماره 3-95 – فروش خودرو

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد یک دستگاه خودرو زانتیا و یک دستگاه خودرو مزدا آمبولانس را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم می توانند جهت شرکت درمزایده و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/11/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259
شماره فکس: 57473222-031

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 10-95 – واگذاری امور تخلیه و بارگیری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکت‌ها و افراد (حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می‌توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر- شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 05/10/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 8-95 – خرید لید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید لید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا تولید کنندگان )حقیقی و حقوقی )وشرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت درمناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 7-95 – خرید برنج

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید برنج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا شرکتهایی(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت درمناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر-شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 6-95 – خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا شرکتهایی(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت درمناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر-شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 5-95 – خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگ های مختلف و مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا شرکتهایی(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت درمناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر-شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد حدود 15.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/06/95 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 3-95 – مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید کارتن های مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا شرکتهایی که دراین زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 2-95 – مناقصه پیمانکار نیروی انسانی(خدمات عمومی و تولید)

شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی خود ازطریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید، لذا کلیه افراد اعم ازحقیقی وحقوقی میتوانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر- شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره 1-95

خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید با درب و دستگیره و بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای با درب و دستگیره بصورت لیبل شیرینگ خود را ازطریق مناقصه خریداری نماید، لذا شرکتهایی (افراد حقیقی و حقوقی)که دراین زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر-شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/05/95 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی259

دانلود برگ شرایط

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۹-۹۴

خرید ظروف دوغ ۲.۵ لیتری خمره‌ای و ۳.۵ لیتری مات
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید ظروف
دوغ 2.5 لیتری خمره ای (مات) و 3.5 لیتری (مات ) خود را
ازطریق تجدید مناقصه خریداری نماید، لذا شرکتهایی (افراد
حقیقی و حقوقی)که دراین زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت
شرکت در تجدید مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به
استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر-
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را
دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا
95 به دبیرخانه شرکت /01/ پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28
تحویل و رسید دریافتنمایند.

تلفن تماس : 11 – 57473010 – 031
شماره فاکس:57473222-031
دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳-۹۴

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد سازه ساختمان کارخانه شیر خشک خود را از طریق مناقصه و بر اساس برگ شرایط به پیمانکاران محترمی که در این زمینه فعالیت دارند واگذار نماید لذا داوطلبان می‌توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 5/03/94 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 11 – 57473010 – 031
شماره فاکس:57473222-031
دانلود برگ شرایط

مناقصه شماره ۲۷-۹۲ – خرید ظروف دوغ ۲۵۰ سی‌سی، ۱/۵ ٫ ۲ ٫ ۴ و ۲/۵ لیتری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد ظروف یکبارمصرف دوغ موردنیازخودرا ازطریق مناقصه و براساس برگشرایط به مدت شش ماه خریداری نماید، لذا از تولیدکنندگان محترمی که دراین زمینه فعالیت دارند دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان اموربازرگانی شرکت مراجعه و برگ شرایط شرکت در مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده تا آخر وقت اداری ١٣٩٢ به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. /11/ مورخ 09

دانلود برگ شرایطدانلود فرم پرسشنامه ارزیابی تامین‌کنندگان