پیام مدیر عامل

پیام جناب آقای مهندس گرجی، مدیر عامل جدید پگاه گلپایگان:

اینجانب اعلام می‌دارم مطابق با خواسته استانداردهای OHSAS18001 و ISO 14001 و ISO 22000 ، اهداف فوق در دسترس عموم، طرف‌های ذینفع و کارکنان قرار گرفته تا ایشان از تعهدات خود آگاه گردند و برای اطمینان از مناسب بودن، خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود سیستم‌ها و رعایت مقررات بهداشت و ایمنی و مقررات زیست محیطی زمینه مناسبی را برای رسیدن به اهداف فوق فراهم آورند.

من ا…التوفیق

محمد مهدی گرجی

مدیرعامل شرکت